vårt uppslagsverk

Din ordlista

Kunskap är makt

Har du förståelsen om hur du ska göra något kan du komma långt.
Lägger du sen till kunskapen om varför – kan du komma ännu längre!


Blå zoner
Platser i världen där människorna som lever där håller sig friskare, får sjukdomar senare och lever längre.


Cytokiner
Ämne i kroppen som utsöndras vid inflammation och påverkar dopamin, serotonin och noradrenalin.

Cytokinerna reglerar sårläkning, inflammation (både höjande och dämpande) och är det som får dig att känna dig sjuk när du är sjuk (feber, trötthet, smärta etc).

Vid intag av smärtstillande är det cytokinerna som hämmas.


Dopamin
Ämne i kroppen som utsöndras i hjärnan när vi gör något belönande, och balanserade nivåer av dopamin kan öka energin och självförtroendet.

Solljus höjer dopamin-utsöndringen i kroppen, så vid mörka årstider (som höst) kan nivåerna av nivån av dopamin därför vara lägre.


Fettsyror
Syror i kroppen som samverkar nära med hormonerna och påverkar vårt mentala tillstånd.

Smörsyran är den ‘bästa fettsyran’, då den har antiinflammatoriska egenskaper, förbättrar minnet och hämmar skadliga bakterier (så som cancerceller i tjocktarmen).

Smörsyran stimulerar även må-bra ämnen som serotonin.


Epigenitik
En gren inom genitiken som hävdar att man kan slå av och på generna. T ex att dålig mat kan slå på dom dåliga generna.


Hippocampus
Del i hjärnan som är viktig för vårt minne och rumsliga orientering.

Kortisol kan krympa hippocampus.


Inflammation
Inflammation kan hjälpa kroppen att läka när den skadats eller infekterats, då inflammationen attackerar det som skadats och bygger upp nytt friskt.

Inflammation kan även vara skadlig ifall den är låggradig under lång tid. Låggradig inflammation ska kunna framkalla och påskynda många sjukdomar (alzheimer, parkinson) och även sånt som kroniskt trötthet och depression.

Folkgrupper som äter vegansk kost har visat sig ha lägre inflammationsgrad, jämför med dom som inte äter veganskt.


Inulin
Ämne som innehåller prebiotika och finns i många växter och grönsaker. Inulin kan minska risken för förstopping, hjärtsjukdomar, sänka blodfetter och stärka skelettet.


Kortisol
Hormon som reglerar vår grad av vakenhet och är även det som är det som sätter kroppen i ‘fight or flight mode’. dvs ‘fäkta eller fly beteendet’.

Kortisolhalten är lägst på sent på kvällen och tidigt på morgonen, för att sedan stiga naturligt under dagen.

Kortisolpåslaget ökar av yttre stress, och vid ständig långvarig stress kan man skapa ett ständigt inflammerat tillstånd i kroppen.

Höga kortisolnivåer kan även leda till sånt som bukfetma.


Mindfullness
Handlar om att träna på att vara i nuet. När vi inte är i nuet så försämras vår koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga, minne och relationer.


Mjölksyra
Mjölksyrabakterier ökar mängden antiinflammatoriska cytokiner i blodet vilket är bra för vår hjärna och psykiska hälsa.


Noradrenalin
Ett hormon som reglerar kroppens ‘fly eller fäkta beteende’, och är även viktigt för uppmärksamheten.

Vid stress kan noradrenalinet ge ökad mängd skadliga bakterier i tarmen, och minska mängden gynnsamma mjölksyrabakterier.

Balanserade nivåer av noradrenalin ger ökad vakenhet.


Oxytocin
Ett hormon som skapar känslor av kärlek och intimitet, och hjälper oss människor att skapa band till varandra.

Oxytocinet ökar vid nära beröring, och kramar som håller i minst 20-40 sekunder kan frisätta hormonet.

Oxytocin kan även hjälpa sårläkning och dämpa inflammationer.


Polyfenoler
Ämne som verkar antiinflammatoriskt.


Prebiotika
Vattenlösliga fibrer som fungerar som mat åt goda bakterier och kan reducera stress, ångest och depressioner.

Prebiotika finns i sånt som frukt, bär, grönsaker och havre.


Probiotika
Substans som innehåller levande goda bakterier och jästsvampar.

Probiotika finns i bland annat yoghurt och mjölksyrade grönsaker.


Serotonin
Substans som gör dig gladare, mindre orolig och mer fokuserad, och balanserade nivåer av serotonin ger ökat lugn och mindre ångest.

Det är detta ämne som finns i anti-depp medicin, så kallad SSRI, då man försöker höja nivåerna av serotonin kemiskt.

Serotonin reglerar även sömn, vakenhet, smärtupplevelser och mättnads-/hungerskänslor.

Ämnet påverkar också tarmfunktionen, som t ex vid matförgiftning då det är det som får dig att må illa och kräkas.

För hög nivå av serotonin ökar tarmrörelserna, och få låg minskar dom.


Transfetter
Härdare vegetabiliska fetter som enligt forskning visat sig vara mycket inflammatoriska.

vill du veta mer?

Vi visar vägen!