Integritetspolicy

Integritetspolicy hos bromsa.nu

Varför denna policy?
För bromsa.nu är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklaras hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan gå till väga om du vill få kontakt med någon gällande detta sammanhang. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står med i denna policy. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Vi kommer endast använda dina personuppgifter till tredje part vid betalningshantering så som fakturahantering. 

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom vår verksamhet är Sanna Heurlén personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn och email-adress. 

Men för att kunna fullfölja köp på bromsa.nu kan vi även samla in:

  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter (så som adress och telefonnummer).
  • Betalningshistorik
  • Betalningsinformation
  • Köpinformation (så som den beställda tjänsten)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. 

Vi kommer att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  • Om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; 
  • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Vad är dina rättigheter som registrerad? 
Du har enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Uppdatering av personlig data
Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Personlig information vi samlar in cookies
När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP -adress, tidszon och några av de cookies som är installerade på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlar vi dessutom in information om de enskilda webbsidorna eller produkterna som du ser, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen. Vi hänvisar till denna automatiskt insamlade information som “Enhetsinformation”.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på kontakt@bromsa.nu.

Ändringar
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken.

redo att bromsa.nu?

Det här fixar du!